Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Aktualności

Projekt „Języki kluczem do sukcesu”

 Szkolenie językowe 

Dodano: 2021-06-28

Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej pojawiły się możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów różnych typów szkół. Jednym z projektów jest Erasmus + w ramach, którego wszyscy nauczyciele i dyrektorzy mogą skorzystać
z bezpłatnych szkoleń językowych, językowo-metodycznych i specjalistycznych. Projekt ten wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku.
Do projektu przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 18 w im. J. Kusocińskiego Kaliszu.                     W 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu na łączna kwotę 157 893,55 zł. Po wielu perturbacjach związanych z pandemią, pierwsza grupa nauczycieli z tej placówki (siedem osób) wyruszy na dwutygodniowy kurs językowy na Maltę. Oprócz zajęć doskonalących znajomość języka angielskiego, uczestnicy będą mieli możliwość poznania historii i kultury tego śródziemnomorskiego kraju, a także poznania nowoczesnych metod uczenia i innowacyjnych form doskonalenia. To wyjątkowa okazja umożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do twórczego zarządzania szkołą przez wprowadzanie innowacyjnych programów nauczania, zaangażowania szkoły w międzynarodowe projekty zarówno na poziomie nauczycieli jak i uczniów oraz wzbogacenia wiedzy o marketingu

i promocji placówki. 


Do wakacji pozostało41 dni