Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Aktualności

Projekt „Języki kluczem do sukcesu”

 Szkolenie językowe 

Dodano: 2021-06-28

Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej pojawiły się możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów różnych typów szkół. Jednym z projektów jest POW ER SE w ramach, którego wszyscy nauczyciele i dyrektorzy mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń językowych, językowo-metodycznych i specjalistycznych. Projekt ten wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku.
Do projektu przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 18 w im. J. Kusocińskiego Kaliszu.  W 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu na łączna kwotę 157 893,55 zł. Po wielu perturbacjach związanych z pandemią, pierwsza grupa nauczycieli z tej placówki (siedem osób) wyruszy na dwutygodniowy kurs językowy na Maltę. Oprócz zajęć doskonalących znajomość języka angielskiego, uczestnicy będą mieli możliwość poznania historii i kultury tego śródziemnomorskiego kraju, a także poznania nowoczesnych metod uczenia i innowacyjnych form doskonalenia. To wyjątkowa okazja umożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do twórczego zarządzania szkołą przez wprowadzanie innowacyjnych programów nauczania, zaangażowania szkoły w międzynarodowe projekty zarówno na poziomie nauczycieli jak i uczniów oraz wzbogacenia wiedzy o marketingu i promocji placówki. 
W pierwszej połowie 2021 r. w ramach projektu PO WER SE , część kadry nauczycielskiej wyjechała na dwutygodniowy kurs języka angielskiego do szkoły językowej na Malcie. Nasza 7-osobowa grupa została podzielona po wcześniejszym napisaniu testu sprawdzającego poziom wiedzy z języka angielskiego na dwie grupy, w której znajdowali się uczestnicy z różnych krajów. Szkoła zapewniała doskonałe warunki kształcenia, zarówno, jeśli chodzi o wyposażenie pracowni jak i doskonale wykształconych lektorów. W trakcie zajęć mieliśmy możliwość wymiany informacji na temat systemów szkoleniowych w naszych krajach, kultury, obyczajów itp. Współpraca między uczestnikami innych narodowości jest nadal kontynuowana.
Oprócz zajęć językowych mieliśmy okazję poznawać kulturę, obyczaje, zabytki, kuchnię Malty.
Galeria zdjęć


Do wakacji pozostało209 dni