Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Aktualności

Drzwi Otwarte

 Zapraszamy na Drzwi Otwarte do Naszej Szkoły 

Dodano: 2019-03-04

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego znajduje się przy ul. Podmiejskiej 9a. Budynek szkoły to przyjazna przestrzeń dla naszych uczniów, przestronne korytarze, 33 izby lekcyjne, pracownie, 5 sal gimnastycznych, stołówka, świetlica, biblioteka z czytelnią, gabinety do pracy indywidualnej, gabinet terapii integracji sensorycznej. Klasy wyposażone są w tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne. Wokół szkoły mamy boiska przeznaczone do rozmaitych dyscyplin sportowych, m. in. piłki nożnej, siatkowej, plażowej, ręcznej, a także tory biegowe, rozbieg do skoku w dal, siłownia zewnętrzna. Niebawem powstanie plac zabaw dla najmłodszych uczniów.
Nasza placówka ma bogate tradycje sportowe, które w dalszym ciągu pielęgnujemy. Prowadzimy klasy o sportowym charakterze, ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego dla najmłodszych uczniów, program „mały siatkarz” dla klas 4 – 6 i klasy sportowe w dyscyplinie piłki siatkowej dla najstarszych uczniów. W szkole działają uczniowskie kluby sportowe rozwijające talenty siatkarskie zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, „Augustynki” i „Grom”.
Szkoła prowadzi również klasy sportowe – piłki nożnej we współpracy z kaliskimi klubami sportowymi. Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy sportowe zarówno w dyscyplinach wiodących, siatkówce i piłce nożnej, jak i innych: piłce ręcznej, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce, tenisie stołowym, a nawet w szachach. Od wielu lat znajdujemy się w czołówce szkół kaliskich w obszarze sportu, w 2018 r. ponownie otrzymaliśmy tytuł Najlepszej Szkoły Sportowej w Kaliszu. 
Szkoła Podstawowa nr 18 to miejsce odkrywania talentów nie tylko sportowych. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na olimpiadach przedmiotowych
i konkursach. Mamy wielu finalistów z zakresu m.in. matematyki, historii, j. polskiego, plastyki, języków obcych, ekologii. Staramy się wspierać mocne strony naszych wychowanków. W konkursach biorą też udział uczniowie klas najmłodszych prezentując wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin: zdrowego odżywiania, ekologii, ortografii, plastyki i muzyki. Prowadzimy dodatkowe zajęcia o charakterze teatralnym, plastycznym, muzycznym – chór szkolny. Rozwijamy w naszych uczniach empatię, potrzebę działania na rzecz innych, umiejętności krasomówcze. Organizujemy szereg imprez szkolnych, bale, dyskoteki, „aktywne piątki”, przestawienia, uroczystości szkolne. Włączamy się w imprezy, akcje miejskie i ogólnopolskie: WOŚP, Szlachetną paczkę, Górę grosza, itp. 
Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, korzystamy z ofert miejskich. Uczniowie chodzą do teatru, filharmonii, na wystawy, do kina, jeżdżą na wycieczki, biorą udział w lekcjach plenerowych, muzealnych. Zwiedzamy Kalisz i najbliższą okolicę. Organizujemy kilkudniowe wycieczki w różne ciekawe miejsca Polski. 
Uczniowie mają możliwość wyboru drugiego języka obcego. Obecnie w ofercie mamy język niemiecki i język hiszpański. Prowadzimy również naukę języka polskiego dla obcokrajowców. Organizujemy dla chętnych lekcje etyki. 
Jesteśmy szkołą jednozmianową, lekcje zaczynają się od godz. 8.00, a kończą najpóźniej o godzinie 16.05. Oferujemy opiekę świetlicową. Prowadzimy roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. „zerówkę”.
W naszej szkole od wielu lat funkcjonują, w osobnym sektorze przystosowanym do specyfiki i potrzeb, klasy dla dzieci z autyzmem. Klasy są 4-5 osobowe, dzieci mają możliwość realizowania programu szkoły podstawowej oraz otrzymują pomoc w postaci zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych. Klasą opiekuje się jednocześnie dwóch nauczycieli. Nauczyciele i specjaliści mają przygotowanie do pracy z dziećmi autystycznymi.
Dla wszystkich uczniów dostępny jest pedagog szkolny. Uczniowie mogą skorzystać z mediacji rówieśniczych i szkolnych. Prowadzona jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
i korekcyjno – kompensacyjne. Odbywają się zajęcia z zakresu szeroko pojętej profilaktyki. Oferujemy też wsparcie medyczne w postaci pielęgniarki szkolnej zawsze gotowej nieść pomoc i dbającej o zdrowie naszych uczniów. 
Jesteśmy szkołą otwartą na rodzinę. Nie zadajemy prac domowych na weekendy i święta. Wspieramy rodzinę. Każdego miesiąca organizujemy dyżury i zebrania. Do dyspozycji rodziców są wychowawcy klasowi, nauczyciele przedmiotów, specjaliści, dyrektorzy. Korzystamy z dziennika elektronicznego.
Zapraszamy do naszej szkoły.
 

 


Do wakacji pozostało 27 dni