Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Świetlica

 

Ś W I E T L I C A     S Z K O L N A
segment D, 2 piętro
 
 
WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
ŚWIETLICA ZAPRASZA
od poniedziałku do piątku
w godz. 6:45- 16:30
 
Uczniowie przyjmowani są do świetlicy 
po dokonaniu zapisu przez rodziców
i wypełnieniu karty zgłoszenia.
W świetlicy obowiązuje wychowanków Regulamin świetlicy szkolnej.
Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka 
do ustalonej godziny zamknięcia świetlicy.
Dzieci odbierane są przez rodziców 
lub osoby do tego upoważnione. 
Rodzice mogą też na podstawie pisemnego 
oświadczenia wyrazić zgodę 
na samodzielny powrót dziecka do domu.
 
 
Świetlica proponuje dzieciom:
 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 
 
ZAJĘCIA MUZYCZNE
 
 
ZAJĘCIA CZYTELNICZE
 
ZAJĘCIA SPORTOWE
 
 
MOŻLIWOŚĆ ODROBIENIA 
ZADANYCH LEKCJI
 
 
TEATRZYK ŚWIETLICOWY
 
 
UDZIAŁ W KONKURSACH
 
 
CIEKAWE SPOTKANIA 
 
 
ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
 
 
 

ZAPRASZAMY 

 


Do wakacji pozostało150 dni