Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Świetlica

 

Ś W I E T L I C A     S Z K O L N A
segment D, 2 piętro
 
 
WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
ŚWIETLICA ZAPRASZA
od poniedziałku do piątku
w godz. 6:45- 16:30
 
Uczniowie przyjmowani są do świetlicy 
po dokonaniu zapisu przez rodziców
i wypełnieniu karty zgłoszenia.
W świetlicy obowiązuje wychowanków Regulamin świetlicy szkolnej.
Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka 
do ustalonej godziny zamknięcia świetlicy.
Dzieci odbierane są przez rodziców 
lub osoby do tego upoważnione. 
Rodzice mogą też na podstawie pisemnego 
oświadczenia wyrazić zgodę 
na samodzielny powrót dziecka do domu.
 

ZAPRASZAMY 

 


Do wakacji pozostało41 dni