Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Świetlica

Ś W I E T L I C A     S Z K O L N A
segment D, 2 piętro
 
 

ŚWIETLICA ZAPRASZA
od poniedziałku do piątku
w godz. 6:45- 16:30
ZAPRASZAMY 
 
 

 

Nauczyciele świetlicy:
 
koordynator świetlicy : Paulina Błasiak
Yevheniia Meleshkova
Aleksandra Stradomska
Iwona Paprzycka
Dariusz Trzciński
Michał Jóźwiak

 
 
 
 

RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Godziny

Rodzaj zajęć

6.45– 8.45

Przychodzenie dzieci do świetlicy, dowolne gry, zabawy, zajęcia wg. potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów: gry stolikowe, przeglądanie czasopism dla dzieci, lektura własna, czytanie bajek, tekstów, sprawdzanie
i uzupełnianie prac domowych, notowanie ważnych informacji, zgłaszanych przez rodziców.

8.45-10.30

Gry i zabawy ruchowe, słuchanie muzyki, karaoke, tańce integracyjne, pląsy, malowanie, rysowanie, zabawy rozwijające twórczą aktywność dziecka.

10.30-12.00

Rozmowy, pogadanki, quizy, gry dydaktyczne doskonalące umiejętność czytania, pisania, liczenia, utrwalające zasady ortografii, ćwiczenia rozwijające pamięć, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, sprawność manualną, zajęcia artystyczne, przygotowujące uczniów do udziału w konkursach i imprezach świetlicowych. Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne. Oglądanie programów edukacyjnych, filmów video i bajek. Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu, posiłku.

12.00-13.30

Zajęcia rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem zabaw na świeżym powietrzu. Spacery.

13.30-14.30

Odrabianie lekcji.

14.30-15.30

Swobodne zabawy konstrukcyjne, tematyczne, rozwijające zainteresowania dzieci, gry towarzyskie, relaks przy muzyce, gry i zabawy ruchowe.

15.30-16.30

Prace porządkowe i społecznie użyteczne – segregowanie klocków, kompletowanie gier planszowych, sklejanie opakowań, układanie zabawek, ustawianie stolików i krzeseł, rozchodzenie się dzieci do domów, indywidualne rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

 


Do wakacji pozostało26 dni