Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Klasy dla dzieci z autyzmem

Klasy dla dzieci ze spektrum autyzmu

 

Od wielu lat naszej szkole uczą się uczniowie ze spektrum autyzmu. Organizujemy osobne klasy dla dzieci posiadające orzeczenia do kształcenia specjalnego ze zdiagnozowanym autyzmem w tym zespołem Aspergera.

Uczniowie uczą się w małych zespołach klasowych. W klasie jest 3 do 5 uczniów. Organizujemy zarówno klasy realizujące podstawę programową klas ogólnodostępnych, jak i podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Uczniowie klas dla dzieci ze spektrum autyzmu mogą ubiegać się o wydłużenie etapu edukacyjnego.

 

                         Do dyspozycji uczniów jest:

Ø    osobny sektor, gdzie mieszczą się sale lekcyjne

Ø    winda

Ø    gabinet logopedyczny

Ø   gabinet integracji sensorycznej SI

Ø   mała sala gimnastyczna, tzw. Jaskółka

Ø   kuchnia z miejscem do przygotowywania i spożywania posiłków

Ø   osobne toalety

Ø   osobna szatnia

 

Uczniowie korzystają również z:

·             placu zabaw

·             boisk szkolnych

·             stołówki

·             sal gimnastycznych

·             biblioteki szkolnej

 

Każda klasa dla dzieci ze spektrum autyzmu ma:

Ø   nauczyciela wychowawcę

Ø   nauczyciela wspomagającego

Ø   nauczycieli przedmiotów posiadających również przygotowanie              

          do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Ø   opiekę pielęgniarki

Ø   możliwość skorzystania ze świetlicy

Ø   możliwość korzystania z posiłków

 

Uczniom zapewniamy:

-            realizację podstawy programowej odpowiedniej do stopnia

niepełnosprawności

 

-            zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

-            ciekawe wydarzenia szkolne, wyjścia, wycieczki, udział w

                                           konkursach

 

-            możliwość integracji z pełnosprawnymi uczniami klas                                    

ogólnodostępnych

 

-            rewalidację

 

 

-            przyjazną atmosferę


Do wakacji pozostało209 dni