Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Rada Rodziców

 Strona Rady Rodziców 

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena Chlasta
V-ce Przewodniczący Rady Rodziców
Jakub Kubisiak
Skarbnik Rady Rodziców
Aleksandra Lesiecka
Członkowie Prezydium
Karolina Poniatowska
Klaudia Mikuła
 
e-mail: rada.rodzicow.zs10@gmail.com

  

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać:

 

– gotówką u skarbnika klasowego,

 

– bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu

 

Bank PKO BP SA

 

Numer konta: 73 1020 2212 0000 5002 0336 5491

 

Jako tytuł przelewu prosimy wpisać: „Zasilenie konta Rady Rodziców, Uczeń................., Klasa ....................(z dopiskiem gimnazjum - G; szkoła podstawowa - SP dla klas I-III”

 

Dziękujemy w imieniu naszych dzieci

 


Do wakacji pozostało278 dni