Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Charakterystyka szkoły

Szkoła Podstawowa nr 18

im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

jest placówką o profilu sportowym. Rozpoczęła swą działalność ponad 30 lat temu. Oprócz doskonałej bazy dydaktycznej umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój za sprawą doskonałej kadry, aktywności lokalnej, wolontariatu, uczestnictwa i organizacji przedsięwzięć na każdym szczeblu (miejskim, wielkopolskim, ogólnopolskim). Towarzyszące nam nadrzędne hasło: „Nie ustawaj w biegu” sytuuje placówkę wśród najbardziej kreatywnych, przyjaznych i nowoczesnych szkół publicznych w Wielkopolsce, co zresztą podkreślają jej absolwenci.

W szkole organizowane są corocznie:

v Oddział przedszkolny „zerówka”

v Klasy ogólnodostępne 1- 8

v Klasy usportowione na poziomie 1- 3

v Klasy sportowe o profilu piłka siatkowa i piłka nożna dla uczniów klas 4 – 8

v Klasy dla dzieci ze spektrum autyzmu na poziomie klas 1 – 8 

v Klasy przygotowawcze dla dzieci cudzoziemskich na poziomie klas 1 – 8

Ze względu na profil szkoły, od wielu lat wykwalifikowani i licencjonowani trenerzy prowadzą zajęcia sportowe w ramach godzin w klasach sportowych, a także podczas dodatkowych  treningów, obozów, obozów dochodzeniowych, sparingów z innymi podmiotami miasta i Wielkopolski oraz kraju. W szkole od klasy 4, prowadzone są klasy o profilu piłki siatkowej i piłki nożnej Podczas rozgrywek różnego szczebla sportowcy
z naszej szkoły zajmują drużynowo i indywidualnie wysokie miejsca, nie tylko w ramach doskonalenia umiejętności z piłki siatkowej, czy piłki nożnej, ale również  innych dyscyplin sportowych w kategoriach drużynowych i indywidualnych. Uczniowie klas
1 – 3 przejawiający zainteresowania i predyspozycje sportowe uczą się w klasach usportowionych, które przygotowują do podjęcia nauki w klasie sportowej.

W naszej szkole mamy też przestrzeń dla uczniów ze spektrum autyzmu. Uczniowie ci uczą się w kilkuosobowych klasach, w osobnym segmencie. Mają do dyspozycji swoją salę gimnastyczną, windę, osobna szatnię, gabinet logopedyczny, gabinet integracji sensorycznej. Poza realizacją podstawy programowej, korzystają na terenie szkoły
z zajęć rewalidacyjnych, uczestniczą w wydarzeniach szkolnych. Każdą klasą opiekuje się wychowawca i nauczyciel wspomagający.

W szkole prowadzimy też wiele działań na rzecz dzieci obcokrajowców mieszkających w naszym mieście. Obecnie mamy kilkunastu uczniów z Ukrainy. Korzystają oni z dodatkowej nauki języka polskiego, jako języka obcego. Opiekę nad nimi sprawuje metodyk języka polskiego, jako obcego, nasz nauczyciel.

Kaliska „Osiemnastka” pozwala również swoim uczniom „iść z duchem czasu”, rozwijając kompetencje w zakresie technologii informacyjnej. Dobrze wyposażone sale, nieograniczony dostęp do źródeł informacji, nowoczesne metody i formy pracy, oparte na nowinkach technologicznych , nie tylko wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodego człowieka, ale wskazują fakt, że Internet oraz technologia mogą stać się źródłem , prowadzącym do sukcesu.  Ponadto w „Osiemnastce” uczniowie rozwijają pasję aktorskie, poetyckie, filmowe i mają możliwość uczestniczenia w warsztatach
i spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

 

 Nowoczesny model szkoły , przy jednoczesnym wysokim poziomie kompetencji kluczowych i czołowych miejscach uczniów w konkursach, sprawia, że atmosfera
w placówce jest przyjazna i oparta na wzajemnym szacunku.

 

Rys historyczny szkoły


Do wakacji pozostało26 dni