Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Rekrutacja

 
ZAPISY DO SZKOŁY

 

 

 

w terminie od 24 lutego  do 6 marca 2020 r.
REKRUTACJA! ZAPRASZAMY DO NAS!
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
 
Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu
e-systemu.
Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta.
Po wypełnieniu elektronicznym formularza należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej placówki (tylko jednej – pierwszej preferencji). Na stronie sukcesywnie będą umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.
Szkoła Podstawowa:

Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do szkoły podstawowej powinni
w terminie od 24 lutego do 6 marca 2020 r.
złożyć zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do szkoły. 
26 marca 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
8 kwietnia 2020 r.   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   przyjętych
i nieprzyjętych.
od 14 do 16 kwietnia 2020 r. będzie można złożyć wniosek
w ramach rekrutacji uzupełniającej
28 kwietnia 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych
6 maja 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
 
 
Oddział przedszkolny „Zerówka”
Rodzice, składają wniosek / kartę zgłoszenia do oddziału
przedszkolnego terminie
 od 24 lutego do 6 marca 2019 r.
do placówki, którą wskazali w pierwszej kolejności
dla swojego dziecka
26 marca 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
8 kwietnia 2020 r.   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   przyjętych
i nieprzyjętych.
od 14 do 16 kwietnia 2020 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej
28 kwietnia 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych
6 maja 2020 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 
 
 
 
 
 
Oddział sportowy
 
 
Nabór do klas sportowych piłka siatkowa i piłka nożna
(klasa 4 i nabór uzupełniający do klas 5 – 8)
w terminie od 4 maja do 22 maja 2020 r.
Wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły.
 
 
od 4 maja do 22 maja 2020 r. złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej
 
od 25 maja do 5 czerwca 2020 r. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, dokładny termin podany będzie na stronie www szkoły.
 
15 czerwca 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 


Do wakacji pozostało153 dni