Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Rekrutacja

 
ZAPISY DO SZKOŁY

 

w terminie od 18  do 29 marca 2019 r.

REKRUTACJA! ZAPRASZAMY DO NAS!
 
 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
 
 
Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu e-systemu.
Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta.
Po wypełnieniu elektronicznym formularza należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej placówki (tylko jednej – pierwszej preferencji). Na stronie sukcesywnie będą umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.
Szkoła Podstawowa:

Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do szkoły podstawowej powinni
w terminie od 18 do 29 marca 2019 r.
złożyć zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie szkoły. 
17 kwietnia 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
24 kwietnia 2019 r. potwierdzenie praz Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
30 kwietnia 2019 r.   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   przyjętych
i nieprzyjętych.
Od 6 do 8 maja 2019 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej
17 maja 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
23 maja 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 
Oddział przedszkolny „Zerówka”
 Rodzice, składają wniosek / kartę zgłoszenia do oddziału
przedszkolnego terminie
 od 18 do 29 marca 2019 r.
do placówki, którą wskazali w pierwszej kolejności
dla swojego dziecka.
 
17 kwietnia 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
4 kwietnia 2019 r. potwierdzenie praz Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
30 kwietnia 2019 r.   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   przyjętych 
i nieprzyjętych.
Od 6 do 8 maja 2019 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej
17 maja 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
 

 

 

 


Do wakacji pozostało150 dni