Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Terminarz spotkań

 
Data
Forma spotkania
3 października 2018 r.
dyżur dla rodziców
7 listopada 
zebrania z rodzicami
5 grudnia
dyżur
30 stycznia 2019 r.
zebrania
6 marca 
zebrania
3 kwietnia 
dyżur
8 maja 
zebrania
5 czerwca 
dyżur
 
 
    Dyżur dla rodzicówodbywa się w szkole od godz. 17.00 
Wszyscy nauczyciele uczący w szkole, są wtedy do dyspozycji rodziców.
 
    Zebrania z rodzicami odbywają się :
 
Klasy 0 – III godz. 16. 30 
Klasy IV – VI godz. 17. 00. 
Klasy VII, VIII – III gimnazjalna - godz. 18. 00
Klasy dla dzieci z autyzmem – godz. ustala wychowawca klasy