Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Terminarz spotkań

 

Data

Forma spotkania

18 września

zebranie z rodzicami

2 października 

dyżur dla rodziców

6 listopada

zebranie z rodzicami

4 grudnia

dyżur dla rodziców

15 stycznia

zebranie z rodzicami

4 marca 

dyżur dla rodziców

1 kwietnia

zebranie z rodzicami

6 maja 

dyżur dla rodziców

3 czerwiec

zebranie z rodzicami

 

 
 
    Dyżur dla rodziców odbywa się w szkole od godz. 17.00 
Wszyscy nauczyciele uczący w szkole, są wtedy do dyspozycji rodziców.
 
    Zebrania z rodzicami odbywają się :
 
Klasy 0 – III godz. 16. 30 
 
Klasy IV – VIII godz. 17. 00
 
Klasy dla dzieci z autyzmem – godz. ustala wychowawca klasy 

 


Do wakacji pozostało8 dni