Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Aktualności

Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego w tym roku pod hasłem: „Działajmy razem!”, zorganizowaliśmy konkursy i przedsięwzięcia zachęcające do „aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online". 

Dodano: 2019-03-04

REGULAMIN KONKURSU

 NA GAZETKĘ ŚCIENNĄ PROMUJĄCĄ PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z NOWYCH MEDIÓW

I SPOŁECZNOŚCI ONLINE 

Cele konkursu:

1.    Promowanie bezpiecznego Internetu oraz właściwych nawyków korzystania z sieci.

2.    Zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu.

3.    Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

4.    Popularyzacja działań twórczych.

Założenia konkursu:

1.    W konkursie biorą udział wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu.

2.     Zadaniem klas jest wykonanie do 15 marca 2019 r. gazetki ściennej promującej podstawowe zasady korzystania z nowych mediów i społeczności online - NETYKIETA.

3.    Jury wytypuje zwycięzców, biorąc pod uwagę oryginalność podejścia do tematu.

Liczymy na Was!

Jury

p. Dorota Paszek

p. Kamila Juszczak

p. Dariusz Mazurek


REGULAMIN KONKURSU

LITERACKIEGO

1.     Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły (szkoła podstawowa i gimnazjum).

2.     Uczestnik ma za zadanie napisać opowiadanie lub „kartkę z pamiętnika”, uwzględniając proponowaną tematykę:

"Keep calm and stop hating"

3.     Autor musi zatytułować swoje opowiadanie (hasło konkursu to temat, który nie jest tytułem pracy).

4.     Praca powinna liczyć ok 250 słów.

5.         Opowiadanie należy przysłać do 15 marca 2019 r. na adres: juszczak_kamila@wp.pl podając imię i nazwisko autora, klasę.

6.     Promowana będzie oryginalność treści.

7.     Wytypowane przez jury prace zostaną nagrodzone i opublikowane stronie internetowej szkoły.

8.     Uczeń biorący udział w konkursie otrzyma ocenę z języka polskiego i informatyki.

Jury:

p. Anna Chaberska

p. Ewa Ozdowska – Bartczak 

p. Kamila Juszczak

Galeria zdjęć