Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Aktualności

Kampania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w naszej szkole.

 Narkotyki i dopalacze zabijają na terenie Naszego miasta 

Dodano: 2019-04-02

2.04.2019r w naszej szkole odbyła się inauguracja ogólnopolskiej kampanii MSWiA p/n "Narkotyki i dopalacze zabijają ”na terenie naszego miasta. Celem kampanii, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Koordynatorem akcji była Pani podkomisarz Monika Rataj z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej w Kaliszu oraz pedagog szkolny Aleksandra Majerowicz- Wilczyńska. Prelegentami byli Pani Justyna Fułek z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kaliszu, Pani Halina Przybyło z oddziału psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i Pani podkomisarz Monika Rataj. Istotą działań podejmowanych w trakcie kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Spot ma celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczących niebezpieczeństwa uzależnienia narkotykami i dopalaczami. Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” to także szereg inicjatyw odbywających się na poziomie lokalnym. MSWiA zwróciło się do Policji oraz wszystkich wojewodów o współpracę i podejmowanie działań w ramach kampanii, m.in. poprzez organizację spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. 

Galeria zdjęć


Do wakacji pozostało 5 dni