Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Aktualności

Nie pal przy mnie, proszę - program edukacji antytytoniowej.

W roku szkolnym 2017/2018 już po raz kolejny realizowany jest w naszej szkole program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Program jest realizowany w klasach I, natomiast w klasach II i III przypominamy i utrwalamy zagadnienia związane z tematyką negatywnych skutków palenia papierosów, poszerzamy wiedzę na temat zdrowia i odpowiedzialności za nie, uświadamiamy najmłodszym, że bierne palenie ma wiele przykrych konsekwencji. Szkolnym koordynatorem programu jest mgr Ewa Holeksa.  

Dodano: 2018-02-28

Program ma charakter profilaktyczny. Głównym jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

Cele szczegółowe programu to:

· uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

· kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

· uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,

· uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,

· wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą,

 

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych, które są realizowane w drugim półroczu:

1. Co to jest zdrowie?

2. Od czego zależy nasze zdrowie?

3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

5. Nie pal przy mnie, proszę!

 

 

 

LIST DO RODZICÓW

 

Szanowni Rodzice!

 

     Zdrowie naszych dzieci, jest dla nas najważniejszą sprawą. Każdy z nas dba o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do harmonijnego rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań, także jeśli chodzi o nałóg palenia tytoniu. Kolejnym środowiskiem, mającym wpływ na rozwój dziecka jest szkoła. Dziecko staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Dziecko spotyka się z uczniami starszymi i ich różnymi zachowaniami. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Wzmacnia się więc wyraźnie pierwsza faza uzależnienia - przygotowania. Doskonale wiemy o tym, że palenie tytoniu jest przyczyną wielu poważnych, często śmiertelnych chorób. Dlatego, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

     Liczymy na pomoc i wsparcie z Państwa strony. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w programie antytytoniowym, pomóżcie Waszym dzieciom w świadomym wybieraniu, tego co dobre i w kształtowaniu prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu. Mamy nadzieję, że wzajemna współpraca przyniesie wiele korzyści.

 


Do wakacji pozostało26 dni