Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Aktualności

"Ocalić od zapomnienia"

 17 września 1939 roku - w tym dniu wojska sowieckie wkroczyły na wschodnie tereny Rzeczpospolitej. W ten sposób ZSRR realizował zawarty z Niemcami tajny pakt. Dokonał się kolejny rozbiór Polski...

Dodano: 2018-09-18

17 września nasi uczniowie wzięli udział w obchodach 79.rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę. Uroczystości odbyły się w Ogrójcu Klasztoru OO. Jezuitów przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu. Po odegraniu hymnu państwowego okolicznościowe przemówienie wygłosiła Eugenia Pastuszek, prezes Związku Sybiraków w Kaliszu. Następnie kwiaty i znicze przed pomnikiem poświęconym Ofiarom Terroru na Nieludzkiej Ziemi złożyli: przedstawiciele Miasta Kalisza , parlamentarzyści, reprezentanci środowisk kombatanckich, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, harcerze oraz młodzież z kaliskich szkół.

Galeria zdjęć


Do wakacji pozostało 27 dni