Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Aktualności

PROGRAM OWOCE W SZKOLE

cele programu: - trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe,  - podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania - w szczególności dzieci - oraz propagowania zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.  

Dodano: 2017-10-03

 

Realizacja ww. celów ma skutecznie przeciwdziałać:


- wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym,

- wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą wynikającą m. im. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,

- spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce. 

 


Do wakacji pozostało 27 dni