Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Aktualności

Rekrutacja! Zapraszamy do nas.

Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu e-systemu. Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta.

Dodano: 2018-03-08

Po wypełnieniu elektronicznym formularza należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej placówki (tylko jednej – pierwszej preferencji). Na stronie sukcesywnie będą umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

Szkoła Podstawowa:

Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do szkoły podstawowej powinni
w terminie od 26 lutego do 9 marca 2018 r.
złożyć zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie szkoły.

28 marca 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
9 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Od 16 do 18 kwietnia 2018 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej
26 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
7 maja 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
 
 
KRYTERIUM
WARTOŚĆ KRYTERIUM W PUNKTACH
Rodzństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły.
10
Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole zkolno – przedszkolnym i ubiega sie o przyjęcie to tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej tego zespołu.
 
9
Kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły.
5
Kandydat uczęzczł do przedszkola mającego siedzibę na tereni obwodu szkoły podstawowej.
4
Kandydat zamiezkały na terenie osiedal, na którym znajduje sie szkołą podstawowa.
3
Oddział przedszkolny „Zerówka”

 
Rodzice, składają wniosek / kartę zgłoszenia do oddziału
przedszkolnego terminie
od 26 lutego do 9 marca 2018 r.
do placówki, którą wskazali w pierwszej kolejności
dla swojego dziecka.
28 marca 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
9 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Od 16 do 18 kwietnia 2018 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej.
26 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
7 maja 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz:
 
 
KRYTERIUM
WARTOŚĆ KRYTERIUM W PUNKTACH
Kandydat objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
64
Kandydat w wieku 3-5 lat.
32
Kandydat posiada rodzeństwo w danym przedszkolu.
16
Kandydat posiada rodzeństwo w szkole podstawowej (dotyczy tylko zespołów szkolno – przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych).
 
8
Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo lub w przypadku rodzica wychowyjącego samotnie dziecko rodzic pracuje zawodowo.
4
Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje sie przedszkole.
2


Do wakacji pozostało26 dni